โลโก้บริษัท Siamnuwat

Graphic Designer

Siamnuwat - Entry-Level, Full time - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿25,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ออกแบบสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่ง/ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัท/ โครงการต่างๆ ของบริษัท ผ่านช่องทาง Online และ Offline รวมถึงงานEvent และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของบริษัท ให้อยู่ภายใต้ Concept และ Corporate Identity

 • ออกแบบ ตัดต่อ ตกแต่ง รูปภาพ/ ภาพเคลื่อนไหว ที่จะต้องใช้ในการโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่างๆ
 • ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม Concept และ Corporate Identity
 • ออกแบบบูธ ป้ายโฆษณา แคตตาล็อก โบร์ชัวร์ และอื่นๆ ให้เป็นไปตาม Concept ของแต่ละโครงการ/ งาน
 • ควบคุม และตรวจสอบสื่อทุกชนิดที่จะใช้โฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ภายใต้ Concept และ Corporate Identity
 • ติดต่อประสานงาน และควบคุมการทำงานของผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้และให้เสร็จทันตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • จัดทำรายงานสรุปในแต่ละเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านนิเทศศิลป์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบทั้งภาพนิ่ง/ ภาพเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator/ Photoshop/ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ 3D ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีไหวพริบดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ 

สวัสดิการ- ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นฝ่ายขาย)- ประกันชีวิตและสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ - ปรับเงินเดือนประจำปี  - โบนัส  - เบี้ยขยัน  - สวัสดิการอายุงานนาน  - กระเช้าเยี่ยมไข้  - กระเช้าแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร  - เงินช่วยเหลือแต่งงาน  - เงินช่วยเหลืองานศพ 

Siamnuwat Company Limited99/7-8 Moo 4, Boromaratchachonnanee Road,Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170Tel. 02 887 6322 ต่อ 128,141 หรือ 086 341 4340www.siamnuwat.com hr@siamnuwat.comLine ID: hrsiamnuwat

4 months ago

Related Skills

#3d#illustrator#photoshop

Contact

Siamnuwat
99/7-8 AK Bldg.Moo 4 Baromrachachonanee Rd.,Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170

About Siamnuwat

โลโก้บริษัท Siamnuwat

SiamnuwatReal Estate

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด (Siamnuwat Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานคอนโดมิเนียมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลที่ตั้งกลางใจเมือง ซึ่งมีความสะดวก

กรุงเทพมหานคร