โลโก้บริษัท Siam Wellness Group Public Company Limited

Application Coordinator & Support

Siam Wellness Group Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿30,000
  • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
  • เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ/โครงการไอที และประสานงานกับ Development Team
  • จัดทำรายงานการประชุม จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ/โครงการไอที และการดูแลระบบซอฟต์แวร์
  • ร่วมทดสอบ (Test run) โปรแกรม/ระบบที่พัฒนาก่อนการใช้งานจริง และจัดทำรายงานการทดสอบการใช้งาน
  • จัดทำกระบวนการทดสอบการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน (UAT) และจัดทำรายงานการทดสอบการใช้งาน
  • จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ จัดเตรียมการสอนและจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน
7 months ago

Related Skills

#mysql#project-management#software-development#software-testing#training

Contact

Siam Wellness Group Public Company Limited
483 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

About Siam Wellness Group Public Company Limited

โลโก้บริษัท Siam Wellness Group Public Company Limited

Siam Wellness Group Public Company LimitedHealthcare

สยามเวลเนสกรุ๊ป [SPA] สปาแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการแบบเดย์สปา (Day Spa) ภายใต้แบรนด์ Let's Relax และแบบเวลเนส สปา (Wellness Spa)

กรุงเทพมหานคร