โลโก้บริษัท Siam Valley

Senior Full Stack Developer - Phuket or BKK

Siam Valley - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿150,000

As a Full Stack Developer on the technology team, you’ll work on our latest innovative product rollouts ranging from data, marketplace, proptech and lead tech that are disrupting and improving the way people buy and sell real estate within SouthEast Asia. We are a scrappy, results-oriented team and work in a fast-paced agile environment.

Job Description

LARAVEL

 • Strong knowledge of Laravel PHP web frameworks
 • Understanding the fully synchronous behavior of PHP
 • Understanding of MVC design patterns
 • Knowledge of object oriented PHP programming
 • Understanding accessibility and security compliance
 • Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application
 • User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments
 • Integration of multiple data sources and databases into one system
 • Familiarity with limitations of Laravel as a platform and its workarounds
 • Creating database schemas that represent and support business processes
 • Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git Vue or React

VUE.JS

 • Highly proficient with the JavaScript language and its modern ES6+ syntax and features
 • Highly proficient with Vue.js/React.js framework and its core principles such as components, reactivity, and the virtual DOM
 • Familiarity with the Vue.js ecosystem, including Vue CLI, Vuex, Vue Router or React Hook, Redux, Apollo
 • Good understanding of HTML5 and CSS3 or Tailwindcss
 • Understanding of server-side rendering and its benefits and use cases Nuxt.js/Next.js
 • Knowledge of functional programming and object-oriented programming paradigms
 • Ability to write efficient, secure, well-documented, and clean JavaScript code
 • Familiarity with automated JavaScript testing, frameworks such as Jest or Mocha
 • Proficiency with modern development tools, like Babel, Webpack, and Git
 • Experience with both consuming and designing RESTful APIs/GraphQL

What you will receive from us: 

Competitive salary + Bonus

5 day work week

15 days vacation

BOI work permit

Start-up and multinational environment

An atmosphere of success & a path for advancement

 

a year ago

Related Skills

#laravel#nodejs#vuejs

Contact

Siam Valley
219/57-59 Asoke Towers, 17th Floor, Sukhumvit 21 (Soi Asoke) Road, Klong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 10110

About Siam Valley

โลโก้บริษัท Siam Valley

Siam ValleyReal Estate

FazWaz เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เน้นการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชันและใช้เทคโนโลยีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เราต้องการทีมงานนักพัฒนาซอฟแวร์ ร่วมทำงานทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่เป็นก

กรุงเทพมหานคร