โลโก้บริษัท Shinsei Solution Recruitment (Thailand) Co.,Ltd

Shinsei Solution Recruitment (Thailand) Co.,Ltd

Human Resources

บริษัท ชินเซอิ โซลูชั่น รีครูทเมนท์ เป็นบริษัทด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่เปิดรับสมัคร ให้แก่บริษัท SME ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการอบรมภาษาญี่ปุ่นและทักษะเฉพาะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อสายงานของบุคลากรนั้น ๆ

Contact

294/71-77 Romklao Property Building, 2nd floor., Room No.205 Romklao Road, Klongsampravet Sub-District, Lardkrabang District. Bangkok 10520

Shinsei Solution Recruitment (Thailand) Co.,Ltd jobs

0 results