โลโก้บริษัท seven idea

Full Stack Javascript (React / NodeJs)

seven idea - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

Salary Up to 30,000 - 50,000

Core Skill : Javascript, NodeJS, Restful API, ReactJS, React Native

ปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการทำ Application และ Web Application 1-3 ปี

เข้าใจการใช้งาน sql และ no sqlเข้าใจการใช้งาน React กับ Restful API

พื้นฐานการใช้งาน linux cloudเข้าใจการใช้ source control git

หน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร

แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ 

a month ago

Related Skills

#firebase#nodejs#react

Contact

seven idea
51/9 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

About seven idea

โลโก้บริษัท seven idea

seven ideaInformation Technology

เซเว่นไอเดีย เราพัฒนาโปรดักส์ที่ตอบโจทย์ให้กับคนไทยโดยเฉพาะ 

กรุงเทพมหานคร