โลโก้บริษัท Sellsuki

Senior Fullstack Developer

Sellsuki - Senior-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

Responsibilities:

 • Partly lead the development squad in term of technical guidance and suggestion
 • Work very closely with lead, qa/tester, product owner and other developers across the team
 • Hands on experience or technical skills to other developers
 • Initiate ideas/solutions for leading team to be able to solve problem together
 • Do technology/technical research in unknown/unclear area
 • Use know-how to ensure the user story backlog is able to be added up coming in the sprint
 • Provide user story backlog story point with team accurately base on team’s performance and experiences
 • Create technical sub-tasks in each user story backlog in sprint planning
 • Create technical documentation from implemented features such as API documents, code structure design, etc.
 • Achieve the sprint with team by completing every selected user stories backlog
 • Do coding by following the technical specifications
 • Improve/maintain/refactor the code
 • Create unit testing on every developed features/functions
 • Control coding quality to follow and achieve team’s standard goal

Qualifications:

 • Graduated or experienced in faculty/area of technology/software development
 • Have experience in software development area for 4+ years
 • Have strong deep knowledge in technical areas
 • Experience and in-depth knowledge in at least one of the following languages/ technology
  • JavaScript/ TypeScript
  • Golang
  • Python
  • Cloud technology
  • Docker/Kubernetes
 • Have communication skills to able to explain the technology or technical detail to other people
 • Ability to hand on experience to other developers
 • Understand OOP programming and SOLID principles
 • Understand in design pattern/anti-pattern of coding
 • Understand the fundamentals of programming languages
 • Understanding of software engineering processes and software development life cycle
 • Understand scrum methodology
 • Self motivated and able to work both independently and in collaboration with other technologists at all levels
 • Understand service deployment pipeline or CI/CD
 • Understand microservices practices
 • Understand various development/architecture design principles (Event sourcing, Domain driven design, Saga, Orchestration/Choreography communication)

2 months ago

Related Skills

#cloud#golang#javascript#python#typescript

Contact

Sellsuki
10/39 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Sellsuki

โลโก้บริษัท Sellsuki

SellsukiInformation Technology

Sellsuki รวมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว การันตีด้วยผลตอบรับบริการหลังการขายที่ใส่ใจ ดูแลทุก KPI เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บริษัท เซลสุกิ จำกัด เริ่มก่อตั้งแผนธุรกิจในปีพ.ศ. 2556 โดยเริ

กรุงเทพมหานคร