โลโก้บริษัท Sellsuki

QA Automation Tester

Sellsuki - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

Responsibilities:

 • Work closely with developer, product owner and customer support team
 • Create test cases/suites in manual/automated testing (Robot framework, Cypress, etc.)
 • Maintain the automated testing code,pipeline and result to perform as expected and follow coding standards
 • Review team’s automate code before merging and provide guidance for team to improve
 • Provide user story backlog story point with team accurately base on team’s performance and experiences
 • Create test sub-tasks in each user story backlog in sprint planning
 • Hands on experience or technical skills to team members
 • Initiate ideas/solutions for leading team to be able to solve problem together
 • Achieve the sprint with team by every user story backlog is passed the test cases
 • Track and test every bug that is reported from customer support team
 • Plan, execute, and oversee inspection and testing of incoming and outgoing product to confirm quality conformance to specifications and quality deliverables
 • Analyze and investigate product complaints or reported quality issues to ensure closure in accordance with company guidelines and external regulatory requirements
 • Provide training and support to quality assurance team on systems, policies, procedures, and core processes
 • Assist operations and co-operation function in tracking, documenting, and reporting quality levels

Qualifications:

 • At least 3+ years experience in software testing
 • Graduated or experienced in faculty/area related to software development
 • Strong in automated testing skills and also have well design practice for coding
 • Experience well-defined scenarios, User Stories, and Acceptance Criteria, as well as preparing test reports
 • Understand the details of testing in each type and know which one to be selected to use in the right situation (User Acceptance Test, System Integration Testing, Sanity Testing, Regression Testing, Unit Testing)
 • Understand the fundamentals of the test level ex. UI/API/E2E
 • Practical experience in carrying out software testing and communicating bugs/issues back to the development team.
 • Experience in “Scrum” methodology
 • Experience in git and gitflow
 • Able to do training/communication with support team
 • Experience in various automated testing frameworks and pipelines
 • Able to work in a fast-paced environment with minimal supervision
 • Critical thinker and problem-solving skills 
3 months ago

Related Skills

#automatetest#automatetool#qualityassurance#scrum#spring

Contact

Sellsuki
10/39 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Sellsuki

โลโก้บริษัท Sellsuki

SellsukiInformation Technology

Sellsuki รวมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว การันตีด้วยผลตอบรับบริการหลังการขายที่ใส่ใจ ดูแลทุก KPI เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บริษัท เซลสุกิ จำกัด เริ่มก่อตั้งแผนธุรกิจในปีพ.ศ. 2556 โดยเริ

กรุงเทพมหานคร