โลโก้บริษัท Sellsuki

Product owner

Sellsuki - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿55,000

🏢 Company Link : www.sellsuki.co.th , www.akitahub.com

📌 Office : MRT รัชดาภิเษก ทางออกประตู 3 (อาคาร 4 Simplex)

📅 ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์ / วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

🕘เวลาทำงาน : 10.00-19.00 น. (Time Flexible) (WFH)

📩 hr@sellsuki.com

👨‍⚕️ประกันกลุ่ม OPD/IPD

👨‍💼Performance bonus

🚎ท่องเที่ยวประจำปี

💻ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ / notebook

🏖 Private / Personal leave , Vacation Leave ,sick leave

📖 knowledge management 

Qualification 🤩-เคยมีประสบการณ์ในตำแหน่ง PO อย่างน้อย 2 ปี -มีความเข้าใจหลักการทำงานแบบ Agile -มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมีภาวะผู้นำดีเยี่ยม -มีทักษะการบริหารจัดการเวลา การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม -มีความเข้าใจ User Experience (Software) และธุรกิจโลจิสติกส์ -ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสนุกกับการทำงานเป็นทีม -มี Mindset ที่จะเป็น mini CEO ที่จะต้องรับผิดชอบความสำเร็จของ Product -Think big, Simplify, Prioritize, Forecast & Measure, Execute, Understand technical trade-offs, Understand good design, Write effective copy 

Job Description
 • มีหน้าที่วางแผนพัฒนา กำกับ ควบคุม ดูแลทุกมิติของการสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการ ทั้งด้าน Business และ Development
 • ประสานการทำงานระหว่างทีม support, developer, ลูกค้าและผู้บริหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานให้ลดข้อผิดพลาด/ปัญหาให้น้อยลง
 • วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละฟีเจอร์ และพัฒนา Product ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ (วางแผนล่วงหน้า 2-3 Sprint ว่า product จะต้องทำอะไรบ้าง หรือต้องพัฒนาอะไรบ้าง)
 • สื่อสารกับทีม บอกถึงวิสัยทัศน์ /Road Map หรือความก้าวหน้าของ Product ในทุกๆ Sprint -ทำงานร่วมกับ Journey Team เพื่อ Research หา User ที่แท้จริง เพื่อเข้าใจ User ให้มากพอ เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และเพื่อทดลองว่าสิ่งที่เราทำเป็นที่ต้องการของตลาดจริงหรือไม่
 • เข้าร่วม Stand up meeting และการเปิด
 • ปิด Sprint เพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา Product
 • ติดตามความคืบหน้าของ Product และมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในการยอมรับ หรือปฏิเสธชิ้นงานที่ทำ
 • มีพื้นฐานการตัดสินใจที่ดีโดยใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเป็นหลัก เพื่อให้ได้ ROI ที่ต้องการในแต่ละ Sprint
 • Update เทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อเข้าใจการทำงานและข้อจำกัดของเทคโนโลยีนั้นๆ รู้คำศัพท์ทางเทคนิคบ้าง เพื่อใช้สื่อสารกับทีมได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีม
 • รู้ Trend ของตลาด รู้ว่าฟีเจอร์ไหนที่ทำออกมาแล้ว User ทำงานได้เยอะขึ้น สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
 • เขียนแผนพัฒนา Product
 • สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานกับ Partner ต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเจรจา ต่อรองให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
 • อัพเดทสถานะการณ์ของตลาดและคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการต่อไป
 • วางแผนการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมการตลาด 
2 months ago

Related Skills

#problem-solving#process-analyst#product-manager#product-owner#project-management

Contact

Sellsuki
10/39 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Sellsuki

โลโก้บริษัท Sellsuki

SellsukiInformation Technology

Sellsuki รวมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว การันตีด้วยผลตอบรับบริการหลังการขายที่ใส่ใจ ดูแลทุก KPI เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บริการของเรา ... Akita ..Keep and Send เลิกเหนื่อยกับเรื่องไ

กรุงเทพมหานคร