โลโก้บริษัท SCB10X

Visual Designer- Product

SCB10X - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿29,999-฿99,999

How we work, Designer work

หากคุณเป็น Visual Designer ที่สนใจและชอบทำงานมีส่วนร่วมใน UX Process เห็นความงามของ User Interface และเหตุผลของการออกแบบเข้าด้วยกัน และไม่ลืมว่า คิดถึงผู้ใช้งานอยู่เสมอ เราจะออกแบบร่วมกับ UX Designer อย่างไรให้ผู้ใช้งาน ชอบ รัก และกลับมาใช้งานอยู่เสมอ มาช่วยคิดและออกแบบประสบการณ์ใช้งานด้วยกัน

Qualifications

 • Extensive experience in designing for desktop/ mobile and responsive design
 • Good understanding of UI and UX principles
 • Extremely curious and user-centric
 • Positive mindset and open to get feedback
 • Ability to get things done with ownership
 • Eager to learn new thing and comfortable with uncomfortableness

Skills

 • Photoshop, Illustrator
 • Drawing, Create Character
 • Sketch app หรือ Adobe XD แล้วแต่ที่ถนัด
 • Invision app
 • Design PrincipleIf you’re interested to be a part of 10X mission, please drop your CV at join10X@scb.co.th.

Related Skills

#adobe-xd#illustrator#invision#photoshop#sketch

Contact

SCB10X
Siam Commercial Bank 9 Ratchadapisek Rd., Jatujak Bangkok 10900 Thailand

About SCB10X

โลโก้บริษัท SCB10X

SCB10XFinancial

รู้จัก SCB 10X ดีพาร์ทเมนท์ใหม่กับภารกิจที่ใหญ่ยิ่ง SCB 10X เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้ SCB ที่ตั้งขึ้นมาโดยคุณอาทิตย์ นันทวิทยา ซีอีโอของ SCB ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแผนก Google X ของ Google ที่ให้พนักงานไ

กรุงเทพมหานคร

More at SCB10X

1 other openings

โลโก้บริษัท SCB10X

Digital Campaign Management & Tech Operations

Middle-Level, Contract

฿29,999-฿99,999 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#adobe-campaign#salesforce