โลโก้บริษัท SCB 10X

Full Stack Developer (SCB Group)

SCB 10X - Middle-Level, Contract - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

SCB 10X and SCB Group are looking for develops to join us in the area of Blockchain-Based Financial Services & Digital Assets

Responsibilities:

 • Develop software solutions by designing, developing, and installing software solutions to support business and customers requirement
 • Remain current on new technologies and available vendor packages; evaluate and make recommendations as necessary
 • Determine process improvements, best practices, and develop new processes
 • Work in close partnership with cross-functional teams and management
 • Mentor development team to allow for skill/knowledge development through advice, coaching, and training opportunities
 • Follow the software development lifecycle 

Required qualifications:

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, orrelated field
 • At least1 years experience in system development
 • Broad experience designing, programming, and implementing large information systems
 • Knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations
 • Familiarity with JavaScript frameworks and libraries such as React Native, React.JS and Node.JS
 • Proficiency with server-side languages such as Java or newer framework
 • Good problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Build automated deployments through the use of configuration management technology such asJenkins, Ansible, Puppet.
 • Knowledge of finance or investment is preferred 
12 days ago

Related Skills

#nodejs#react-native#reactjs

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร