โลโก้บริษัท SCB 10X

UX/UI Designer (Venture Builder)

SCB 10X - Middle-Level, Contract - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿90,000

SCB10X Venture Builder team is building several innovative projects/startups solving unmet needs in a huge market, with SCB advantages. 

Examples of projects we are building: 

https://mhao-mhao.com 

https://gotrippass.com/ 

https://partyhaan.com 

https://skinx.app 

https://firelab.live 

https://godungfaifaa.com/ 

We are looking for a UX/UI/Graphic Designer who love designing and building new products as well as user acquisition. Our way of work is agile, where we quickly launch to test to get feedback. You will work with Product Owners, Developers, and Marketers to quickly design to test ideas, launch products, and acquire users. An ideal candidate is someone who has ownership of a product, can quickly take a product concept to wireframes, and makes decisions based on user feedback. 

Responsibilities 

 •  Own and lead the end-to-end design process of products/ideas/solutions as well as user acquisition 
 •  Work through product problems from definition and opportunity to shipping software to our customers 
 •  Be actively involved in defining the strategy for your product, thinking in terms of experience, not just screens 
 •  Design and prototype multiple ideas quickly, to validate product directions 
 •  Participate in design critique and product meetings 
 •  Work closely with Product Owners and Developers to reiterate design to launch quickly and respond to users' feedbacks 
 •  Brainstorm and continuously improve design for content, advertisement, and event 

Qualifications 

 •  Love designing and building new products 
 •  Experience designing digital products (apps, website) 
 •  Effectively convey and communicate design solutions in visual, written and verbal 
 •  User centric designer who eager to create delightful experiences to end users 
 •  A driven self starter who is excited about collaborating and building relationships with other teams 
 •  Creative problem-solver who can iterate with low-fidelity sketches of workflows and translate those into beautiful high-fidelity designs using Figma, Sketch and other tools
a month ago

Related Skills

#adobe-xd#designer#figma#ui#ux

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร