โลโก้บริษัท SCB 10X

Full Stack Developer (Venture Builder)

SCB 10X - Middle-Level, Contract - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿150,000

SCB10X is a subsidiary of Siam Commercial Bank (SCB)

with the mission to create long-term value through investing in exponential technologies, championing passionate entrepreneurs, empowering the long tail underserved, and building successful partnerships.

Our Approach:

 • Leverage on partnership to “rapidly and effectively” expand into regional market
 • Focus on asset-light approach with a digital disruptor mindset
 • Attract regional tech talents to scale up and replicate success across South East Asia

For more information: https://scb10x.com

Venture Builder

SCB10X venture builder’s mission is to empower entrepreneurs and technology talents to build successful ventures.

Examples of projects we are building:

https://skinx.app

https://godungfaifaa.com

https://swopmart.co.th 

https://t-pop.com 

Responsibilities:

 • You will take part in the entire cycle of product development and delivery from ideation to deployment and everything in between
 • You will design solutions and choose technologies that solve user’s pain points while staying within constraints
 • You will work in collaborative, data-driven teams to build various products
 • You will work in both front-end and back-end development including some part of cutting-edge technology such as machine learning or blockchain depending on products
 • Efficiently utilize DevOps tools and practices to build and deploy software
 • Apply a variety of languages and tech stacks to your work

Required qualifications:

 • At least 3 years experiences in front-end and back-end development
 • Solid computer science fundamentals in databases, operating systems, algorithms, data structures, etc
 • Keen interest in learning and working with a new technology stack
 • Experienced with both front-end and back-end development
 • Proficiency in one or more languages (Python, JavaScript, Go, etc) 
 • Love building stuff (we built many products here!)

Preferred qualifications:

 • Familiar with one of JavaScript, TypeScript, React/Redux, Vue.js and Node.js
 • Experienced in Google Cloud Platform
 • Experienced in Blockchain

Benefit:

 • Competitive salary package
 • Life insurance + Group health insurance + Dental treatment fee
 • Working hour: Mon-Fri with flexible working hour
 • Work from home policy
 • Variable bonus
 • Free snacks and drinks
 • Chance to become a Startup co-founder
 • Company activities e.g. team building, outing, party, etc.
8 days ago

Related Skills

#blockchain#database#javascript#nodejs#reactjs

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร