โลโก้บริษัท SCB 10X

Senior Java Developer (SCB Group)

SCB 10X - Senior-Level, Contract - กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿150,000

Responsibilities:

• Develop software solutions by designing, developing, and installing software solutions to support business and customer requirements

• Remain current on new technologies and available vendor packages; evaluate and make recommendations, as necessary

• Determine the root cause for the most complex software issues and develop practical, efficient, and permanent technical solutions

• Determine process improvements, best practices, and develop new processes

• Work in close partnership with cross-functional teams and management

• Follow the software development lifecycle

• Mentor development team to allow for skill/knowledge development through advice, coaching, and training opportunities 

Required qualifications:

• Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related field

• At least 5 years’ experience in software development

• Proficiency with server-side Java, RxJava, Spring MVC and Spring boot framework.

• Strong Knowledge of XML, JSON schema, and Web Service technology

• Familiar with Jenkins and CI/CD pipelines using configuration management technology such as Ansible or Puppet.

• Familiar with docker container technology

• Professional experience designing, programming, and implementing large information systems

• Knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations

• Ability to provide in-depth evaluation and analysis of unique complex technological issues

• Excellent analytical and problem-solving skills

• Professional experience in project management

• Knowledge of finance or investment is preferred 

3 months ago

Related Skills

#docker#java#jenkins#rxjava#xml

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร