โลโก้บริษัท SCB 10X

Product Owner (Venture Builder)

SCB 10X - Middle-Level, Contract - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿150,000

SCB10X is a subsidiary of Siam Commercial Bank (SCB) 

with the mission to create long-term value through investing in exponential technologies, championing passionate entrepreneurs, empowering the long tail underserved, and building successful partnerships. 

Our Approach: 

 • Leverage on partnership to “rapidly and effectively” expand into regional market 
 • Focus on asset-light approach with a digital disruptor mindset 
 • Attract regional tech talents to scale up and replicate success across South East Asia 

For more information: https://scb10x.com 

Venture Builder 

SCB10X venture builder’s mission is to empower entrepreneurs and technology talents to build successful ventures. 

Responsibilities: 

 • Act as a startup cofounder, building and testing an idea from scratch with the goals of spinning off
 • Initiate ideas by identifying pain points, gaps, and opportunities
 • Validate ideas with quantitative and qualitative approaches
 • Design MVPs in close collaboration with designers and engineers
 • Test with users (and partners) and iterate ideas to acquire users with business model to achieve product market fit
 • Convey requirement or vision & roadmap of digital products and services to the related business users and team members 
 • Recommend the nature and scope of present and future digital lines by reviewing product specifications and requirements 
 • Create, prioritize and maintain feature lists and user stories in the products (services) backlog 
 • Lead the coordination between internal team and external partners, investors and other stakeholders to drive product to success 
 • Ensure a complete feedback loop by collecting user and stakeholder feedback into the product development cycle 
 • Design and perform product validation and go to market plan for the product 

Required qualifications: 

 • Bachelor or Master’s degree in Marketing, Computer Information Systems, Business Administration, Software Engineering, Computer Science or related field 
 • Ability to drive product development from idea to validation to product launch 
 • Entrepreneurial mindset. Self-motivated, independent, values teamwork, and strong determination to get things done 
 • Passion in software products, start-ups, and cutting-edge technology 
 • Interested in becoming a co-founder of the spin-off company 
 • Skilled in communication and collaboration 
 • Knowledge of DeFi and blockchain is plus 
 • Knowledge of finance or investment is plus 
15 days ago

Related Skills

#agile#product-design#product-life-cycle#product-owner

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร