โลโก้บริษัท SCB 10X

Digital Media Planning Specialist (SkinX)

SCB 10X - Middle-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

Job Summary:

                  The position is mainly responsible for planning and digital media strategies development that covers media touchpoints and performance evaluation. This will be a key person to understand the target audience, using a variety of our database to deliver and recommend campaign optimization options to ensure successful campaign effectively that address company’s objectives.

Job Descriptions:

• Plan and develop digital media strategies, media touch-point planning, as well as media cost and effectiveness analysis via all integrated online, social network, mobile, digital PR, and other interactive channels

• Analyze and evaluate performance data and recommend appropriate actions based on conclusions and execute campaign implementation to ensure the budget is in line with hitting campaign success metrics

• Identify the target audience, using a variety of our database including demographics, behavior, and psychographics to clearly identify target segments

• Monitor ad delivery and recommend campaign optimization options to ensure successful campaign delivery with statistical reports and compile online data

• Project coordination among clients, internal, and media suppliers

• Keep up-to-date knowledge of best practices, strategies, and offerings within the performance and programmatic space

Qualifications:

• Minimum of 3 years of direct experiences in digital marketing, media planning, biddable or related field 

• Excellent understanding of online media planning, implementation, and optimizations.

• Good understanding of digital and programmatic media like Paid Search and Facebook Ads.

• Strong quantitative, analytical skills, and growth mindset, including an analytic and fact-based approach to problem-solving

• Ability to execute multiple campaigns simultaneously and interact with multiple internal teams

4 days ago

Related Skills

#digital-marketing#implementation#mediaplanning#onlinemarketing#optimization

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร