โลโก้บริษัท SCB 10X

DeFi Product Owner (Venture Builder)

SCB 10X - Middle-Level, Contract - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿150,000

SCB 10X is looking for DeFi Product Owners who are passionate in building, validating and launching new products in the DeFi (Decentralized Finance) space.By taking on this DeFi Product Owner role, you will get to work with product from incubation to launch with teams and partners across the globe.

Responsibilities: 

 • Take part in the entire cycle of product development, from ideation to validation to delivering a Minimum Viable Protocol, and everything in between
 • Conduct market and product research of the DeFi and blockchain space to identify opportunities and incorporate them into product ideas and requirements
 • Develop and drive a product roadmap and backlog toward one ultimate goal: market traction
 • Work in collaborative, data-driven teams to build DeFi products
 • Lead the coordination between internal team and external partners, investors and other stakeholders to drive product to success
 • Ensure a complete feedback loop by collecting user and stakeholder feedback into the product development cycle
 • Design and perform product validation and go to market plan for the product 

Required qualifications: 

 • Strong passion to deeply study emerging products and protocols on one or more public blockchain technologies such as Ethereum, Terra, Solana
 • Strong passion to understand current market landscape, market gaps, and the opportunities within
 • Ability to drive product development from idea to validation to product launch
 • Obsession with game theory, tokenomics and decentralized protocols
 • Entrepreneurial mindset. Self-motivated, independent, values teamwork, and strong determination to get things done
 • Ability to communicate in English both in writing and verbally
 • A deep knowledge of traditional financial products is a plus
 • Interested in becoming a co-founder of the spin-off company
15 days ago

Related Skills

#blockchain#defi#financial#product-owner#software-development

Contact

SCB 10X
SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110

About SCB 10X

โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10XFinancial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโด

กรุงเทพมหานคร