โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10X

Financial

SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Venture Capital, Venture Builder และ Strategic Investment and Partnership นอกจากนี้ SCB 10X ยังทำหน้าที่ดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด บริษัท มันนิกซ์ จำกัด และบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีที่จะจัดตั้งหรือลงทุนในอนาคต

โดยมองเห็นความต้องการของตลาดในอนาคต ผ่าน 3 ธุรกิจหลัก

  1. Venture Builder (VB) คือ การลงทุนร่วมสร้างธุรกิจประเภทเทคสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในอุตสาหกรรมธนาคาร และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทางธุรกิจของบริษัทในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดย SCB 10X จะสนับสนุนผู้ที่มีความคิด หรือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่มองเห็นอนาคต ทั้งด้านการเงินเพื่อทดลองจนไปถึงจุดที่บริษัทสามารถสเกลและระดมทุนจากภายนอกได้ นอกจากนี้ยังร่วมสร้างธุรกิจผ่านการให้การสนับสนุนผู้มีความสามารถ (Talent) ทีมงาน การเข้าถึงเทคโนโลยี (Techaccess) การนำเสนอธุรกิจสู่ตลาด (go-to market)รวมถึงแชร์เซอร์วิสอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าของไอเดียสามารถโฟกัสการสร้างธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และถ้าเจ้าของไอเดียหรือผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถสร้างไอเดียจนสำเร็จ จะมีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของบริษัทด้วย (Share ownership)
  2. Venture Capital (VC) คือ การลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ทอัพทั่วโลก เน้นการลงทุนที่สามารถช่วยให้บริษัทหรือสตาร์ทอัพเหล่านั้นเติบโตยิ่งขึ้น
  3. Strategic Investment and Partnership คือ การร่วมลงทุนทางยุทธศาสตร์ และการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงมุ่งหาโอกาสในการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

Culture ของ SCB 10X

ที่ SCB 10X เราเชื่อเสมอว่า “คน” คือฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการทำภารกิจให้สำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญกับการของวางรากฐานที่คน เรามองว่าคนของ SCB 10X จะต้องมี Mindset มี Attitude ที่ก้าวไปข้างหน้า กล้าเสี่ยง กล้าล้มเหลว อยากร่วมสร้างธุรกิจมีความฝันและพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน

SCB 10X เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทั้งในแง่ของการลงทุน การพัฒนาและการร่วมมือเป็นพันธมิตร ซึ่งมีบรรยากาศการทำงานเหมือนสตาร์อัพ แต่มั่นคง ในแง่ของความพร้อมเชิงบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุนและพัฒนานวัตกรรม และเงินลงทุน ในเชิงการทำงานมีรูปแบบการทำงานที่คล่องตัว สนุกสนาน สร้างสรรค์ และมีสวัสดิการการดูแลพนักงานเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่

SCB 10X เรียกตัวเองว่า “10Xers” เรามี core value อยู่ด้วยกัน 5 values ซึ่งเราเรียกกันว่า B-O-O-S-T มาจาก Boldness, Ownership, Open, Speed, Trust for Impact

นอกจากการทำงานที่เปิดกว้างให้คิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จนกลายเป็นนวัตกรรม ที่ SCB 10X ยังมีกิจกรรมที่ทำให้บรรยากาศการทำงานสนุกและสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ถ้าคุณสนใจร่วมงานกับเรา ส่ง resume ของคุณมาได้ที่ nathamon@scb10x.com

Contact

SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110