โลโก้บริษัท SCB10X

SCB10X

Financial

รู้จัก SCB 10X ดีพาร์ทเมนท์ใหม่กับภารกิจที่ใหญ่ยิ่ง

SCB 10X เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้ SCB ที่ตั้งขึ้นมาโดยคุณอาทิตย์ นันทวิทยา ซีอีโอของ SCB ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแผนก Google X ของ Google ที่ให้พนักงานได้ทดลอง ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่หากทำสำเร็จ จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลเชิงบวกให้กับองค์กร โดยไม่อยู่ภายใต้กรอบคิดเดิมของบริษัท ว่าโปรเจ็คนี้ต้องสำเร็จ ต้องสร้างกำไร ต้องทำรายได้เสมอไป

SCB 10X ถูกตั้งขึ้นมาด้วยวิธีคิดดังกล่าว เป้าหมายคือเป็นหน่วยงานที่จะให้ทีมงานได้บุกเบิก ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายคือสร้างผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic product) ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกและพลิกโฉม SCB จนกลายเป็น new bank ในอนาคต

SCB 10X ไม่ใช่เพียงหน่วยงานใหม่หรือวิสัยทัศน์ของคุณอาทิตย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของ SCB ระบุเอาไว้ในเอกสารรายงานประจำปี ที่บริษัทจะมองหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ ที่จะสร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าในทุกเซกเมนต์ด้วย ดังนั้นอาจเรียกได้ว่า SCB 10X แบกภารกิจสำคัญขาหนึ่งของ SCB เอาไว้บนบ่าก็ว่าได้

หน่วยงานใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ได้ทดลองอะไรใหม่ๆ

ความแตกต่างและความโดดเด่นของ SCB 10X คือการเป็นหน่วยงานที่แยกตัวออกมาอิสระ (แต่ยังอยู่ภายใต้ SCB ไม่ได้แยกเป็นบริษัทลูกเหมือนกับ Digital Ventures หรือ SCB Abacus) โครงการ SCB10X จะรายงานตรงกับ คุณอาทิตย์ ทำให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน SCB 10X มี คุณต้อง กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร และคุณหนึ่ง ถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล เป็นผู้บริหารในฐานะ Head of SCB 10X Project ที่กำลังมองหาทีมงานนักพัฒนามาร่วมสร้างสรรค์งานด้วยกัน

โครงสร้างนี้ทำให้ SCB 10X มีวัฒนธรรมที่ฉีกกรอบออกจากธนาคารแบบเดิมๆ มีความคล้ายสตาร์ทอัพ การทำงานมีความคล่องตัวสูง สามารถตัดสินใจและจบได้ในตัวเอง

ด้วยเป้าหมายของ SCB 10X คือสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะพลิกโฉมการให้บริการของธนาคาร ดังนั้นการทำงานที่ SCB 10X จะเต็มไปด้วยความท้าทาย ได้ลองอะไรใหม่ๆ ได้ลองผิดลองถูก โดยมีทรัพยากร ทุนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของ SCB หนุนหลังอยู่ สามารถเริ่มงานได้เลยทันที ไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ และด้วยความที่เป็นหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งตั้ง พนักงานที่เข้ามาก็จะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันด้วย

    Contact

    Siam Commercial Bank 9 Ratchadapisek Rd., Jatujak Bangkok 10900 Thailand

    SCB10X jobs

    0 results