โลโก้บริษัท SCB 10X

SCB 10X

Financial

 SCB 10X has been set up with the mission of creating newfuture and long-term value for SCBX through exponential thinking andinnovation. We are on our way to achieving our exponential growth mission. 

“THE MOONSHOT MISSION”

SCB 10X is a holding company under SCBX, founded in January2020 with a “Moonshot Mission” to create long-term value through exponentialtechnologies, innovations, and investment via Venture Capital and VentureBuilding. The SCBX’s tech arms under SCB 10X include Digital Ventures, SCBAbacus, Monix, Purple Ventures, and tech companies to be founded or invested inin the future. 

OUR 3 MAIN BUSINESS PILLARS

VENTURE BUILDER 

Venture Builder supports talented individuals or businessentrepreneurs with funding, as well as the “Venture Building Platform.” TheVenture Building Platform assists entrepreneurs with fast and easy ramp up oftheir venture business, from product experiment up to scale-up. For example, itprovides a network of talent for entrepreneurs for fast talent sourcing andrecruitment, efficient middle & back-office operations as shared services,and a well-connected network of partners. 

VENTURE CAPITAL 

Venture Capital invests in early-stage startups in promisingtechnology areas globally, to generate both strategic and financial returns forSCBX. Our investment focus is primarily in the areas of Blockchain, DigitalAsset, Metaverse, and Web 3.0 

STRATEGIC INVESTMENT & PARTNERSHIP 

Strategic Investment & Partnership invests and partnerswith growth stage technology companies, which are in the area of SCB 10X’s fourpriority ecosystems; Fintech and Financial Services, Blockchain Bank andDecentralized Finance (DeFi), Digital Work and Lifestyle, and Digital Healthand Wellness. We look for opportunities to provide capital to technologycompanies and to collaborate with them, in order to develop new technologyjoint ventures or partnerships, further enhancing value for the businesses thatwe establish together with our partners.  

Culture ของ SCB 10X

ที่ SCB 10X เราเชื่อเสมอว่า “คน” คือฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการทำภารกิจให้สำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญกับการของวางรากฐานที่คน เรามองว่าคนของ SCB 10X จะต้องมี Mindset มี Attitude ที่ก้าวไปข้างหน้า กล้าเสี่ยง กล้าล้มเหลว อยากร่วมสร้างธุรกิจมีความฝันและพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน

SCB 10X เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทั้งในแง่ของการลงทุน การพัฒนาและการร่วมมือเป็นพันธมิตร ซึ่งมีบรรยากาศการทำงานเหมือนสตาร์อัพ แต่มั่นคง ในแง่ของความพร้อมเชิงบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุนและพัฒนานวัตกรรม และเงินลงทุน ในเชิงการทำงานมีรูปแบบการทำงานที่คล่องตัว สนุกสนาน สร้างสรรค์ และมีสวัสดิการการดูแลพนักงานเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่

SCB 10X เรียกตัวเองว่า “10Xers” เรามี core value อยู่ด้วยกัน 5 values ซึ่งเราเรียกกันว่า B-O-O-S-T มาจาก Boldness, Ownership, Open, Speed, Trust for Impact

นอกจากการทำงานที่เปิดกว้างให้คิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จนกลายเป็นนวัตกรรม ที่ SCB 10X ยังมีกิจกรรมที่ทำให้บรรยากาศการทำงานสนุกและสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ถ้าคุณสนใจร่วมงานกับเรา ส่ง resume ของคุณมาได้ที่ nathamon@scb10x.com

Contact

SCB 10X Co., Ltd. (Head office) No. 2525, One FYI Center Building, Office zone, Unit number 1/301-1/305, 3rd floor, Rama 4 Road, Klongtoei, Klongtoei, Bangkok 10110