โลโก้บริษัท SCB Securities

Senior Java Developer (SCB Group)

SCB Securities - Senior-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿120,000

 Responsibilities: 

 • Develop software solutions by designing, developing, and installing software solutions to support business and customer requirements
 • Remain current on new technologies and available vendor packages; evaluate and make recommendations, as necessary 
 • Determine the root cause for the most complex software issues and develop practical, efficient, and permanent technical solutions 
 • Determine process improvements,best practices, and develop new processes 
 • Work in close partnership with cross-functional teams and management 
 • Follow the software development lifecycle 
 • Mentor development team to allow for skill/knowledge development through advice, coaching, and training opportunities  

 Required qualifications: 

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related field 
 • At least 5 years’ experience in software development 
 • Proficiency with server-side Java, RxJava, Spring MVC and Spring boot framework.  
 • Strong Knowledge of XML, JSON schema, and Web Service technology 
 • Familiar with Jenkins and CI/CD pipelines using configuration management technology such as Ansible or Puppet. 
 • Familiar with docker container technology  
 • Professional experience designing, programming, and implementing large information systems 
 • Knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations 
 • Ability to provide in-depth evaluation and analysis of unique complex technological issues 
 • Excellent analytical and problem-solving skills 
 • Professional experience in project management 
 • Knowledge of finance or investment is preferred  
2 months ago

Related Skills

#java#json#restfulapi#rxjava#springboot

Contact

SCB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About SCB Securities

โลโก้บริษัท SCB Securities

SCB SecuritiesFinancial

นับตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการล

กรุงเทพมหานคร