โลโก้บริษัท SCB Securities

Senior Full Stack Developer

SCB Securities - Senior-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿150,000

Responsibilities

- Develop software solutions by designing, developing, and installing software solutions to support business and customer requirements.

- Remain current on new technologies and available vendor packages; evaluate and make recommendations, as necessary.

- Determine the root cause for the most complex software issues and develop practical, efficient, and permanent technical solutions.

- Determine process improvements, best practices, and develop new processes

- Work in close partnership with cross-functional teams and management

- Follow the software development lifecycle

- Mentor development team to allow for skill/knowledge development through advice, coaching, and training opportunities

Qualifications

- Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related field

- At least 5 years’ experience in system development

- Professional experience designing, programming, and implementing large information systems

- Knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations

- Ability to provide in-depth evaluation and analysis of unique complex technological issues

- Excellent analytical and problem-solving skills

- Professional experience in project management

- Familiarity with JavaScript frameworks and libraries such as React Native, React.JS and Node.JS

- Proficiency with server-side languages such as Java or newer framework

- Build automated deployments using configuration management technology such as Jenkins, Ansible, Puppet.

- Knowledge of finance or investment is preferred 

4 days ago

Related Skills

#android#css#ios#react#rxjava

Contact

SCB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About SCB Securities

โลโก้บริษัท SCB Securities

SCB SecuritiesFinancial

นับตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการล

กรุงเทพมหานคร