โลโก้บริษัท SCB Securities

Senior Automation Tester

SCB Securities - Senior-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿150,000

Responsibilities

- Define test scope, create, execute manual and automated test cases.

- Perform test planning and estimation, requirements analysis, automated and manual test creation, and execution

- Participate in the architecture and design of a feature early in the development cycle.

- Perform system and integration testing, confidence, and cross platform testing.

- Report on test progress and software release readiness and risks.

- Communicate with other management, developers, product managers and technical support specialists on product issues.

- Investigate, analyze, prioritize, report software defects, and track defects through completion.

Qualifications

At least 3 years Financial Software working related experience.

- Working knowledge of Quality Assurance methodologies.

- Experience working on non-UI testing frameworks: API, web services, REST and SOAP, back-end testing, test data management, mocking, etc.

closure. Ability to write effective reproducible test scenarios.

- Experience executing performance and load tests, analyzing results, and identifying bottlenecks preferred.

- Experience with Agile/Scrum methodologies

- Knowledge of financial markets, fixed income, mutual fund, portfolio management, and quantitative analytics

- Good command in English

- Bachelor’s Degree in Financial Engineering, Computer Science, or related discipline 

4 days ago

Related Skills

#android#css#ios#react#rxjava

Contact

SCB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About SCB Securities

โลโก้บริษัท SCB Securities

SCB SecuritiesFinancial

นับตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการล

กรุงเทพมหานคร