โลโก้บริษัท SCB Securities

SCB Securities

Financial

นับตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนที่น่าชื่นชมที่สุด”

ประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงานนักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน ทำให้ SCBS ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อยเป็นอย่างดีตลอดมา ในฐานะช่องทางการลงทุนและการระดมทุน และตัวกลางในการเชื่อมโอกาสของนักลงทุนสู่ความสำเร็จ

ในวันนี้ SCBS ก้าวไปอีกขั้น มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการไปอีกระดับ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนในยุคดิจิทัล และทำให้เรื่องการเงินและการลงทุนเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์และการแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว นำเสนอข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ทันสมัย พร้อมให้นักลงทุนใช้ตัดสินใจในทุกสถานการณ์

SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

Contact

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCB Securities jobs

0 results