โลโก้บริษัท SCB Asset Management Co., Ltd.

Senior System Developer

SCB Asset Management Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿100,000
Descriptions :
 • Gather, analyst, design and encode business requirements by converting workflow information in functional specifications into computer language to ensure that the desired results are produced.
 • Unit test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate. This also include system integration test (SIT) to verify the proper interfacing between other components/system.
 • Train and prepare instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows.
 • Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly.
 • Manage, provide guidance and review activities to junior team members to ensure that the desired results are produced.
 • Participate in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to software development. 
Qualifications :
 • Comprehensive knowledge of information systems technology as well as understanding of developing strategic information requirements of Asset Management business.
 • 3-5 years in Asset Management or Securities Brokerage preferred.
 • Financial production knowledge including Equity, Fixed Income, Derivative, Mutual Fund etc.
 • At least 5 years working experience in information technology area; 3+ years of experience in Windows and Web Based programming (C#.NET, WCF, REST API)
 • Excellent knowledge in relational databases especially SQL Server.
 • Good understanding of IT architecture and development best practices.
 • Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.
 • English communication will be an advantage 

Interested candidate, please send email to joinscbam@scb.co.th

3 months ago

Related Skills

#api#c-sharp#net#rest#sql-server

Contact

SCB Asset Management Co., Ltd.
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About SCB Asset Management Co., Ltd.

โลโก้บริษัท SCB Asset Management Co., Ltd.

SCB Asset Management Co., Ltd.Financial

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการ

กรุงเทพมหานคร