โลโก้บริษัท Sala Daeng Company Limited

Sala Daeng Company Limited

Information Technology

 ซึ่งเป็น Partnerกับ SAP อย่างเป็นทางการมีสิทธิในการวางระบบโปรแกรม SAP Business One ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ไทย, ลาว และพม่า)รวมถึงบริการทางด้านอื่น ๆ เช่น  

1.การวางระบบ SAP Business One  

2.การฝึกอบรม 

3.การพัฒนาโปรแกรม 

4.การ Re-Implement 

5.การ Support ผู้ใช้งาน  

Contact

ชั้น 6 อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Sala Daeng Company Limited jobs

0 results