โลโก้บริษัท RS PUBLIC COMPANY LIMITED.

FrontEnd Developer (VueJS/React)

RS PUBLIC COMPANY LIMITED. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

Responsibilities:

 • Design and build advanced applications using VueJS, React
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design and bring creative solutions
 • to solve interesting and challenging business problems
 • Work on ship new features, bug fixing and improving application performance
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
 • Help grow our reputation as experts in meetings with clients and the industry
 • Mentor and provide technical guidance to other members of the team

Qualifications:

- VueJS, React (NodeJS is plus) 

 • 3+ years of solid hands-on experience building web applications with VueJS, React (NodeJS is plus) 
 • Mastery using ES6+, SCSS, CSS3 and HTML5
 • Experience integrating data from third-party APIs into complex JavaScript applications
 • Strong experience in implementing complex frontend applications across all major browsers
 • Strong knowledge of modern JavaScript frameworks, libraries and tooling
 • Responsive design wisdom 

### ส่ง Resume มาได้ที่ prachern@rs.co.th ### 

3 months ago

Related Skills

#fronend#javascript#nodejs#react#vuejs

Contact

RS PUBLIC COMPANY LIMITED.
27 อาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About RS PUBLIC COMPANY LIMITED.

โลโก้บริษัท RS PUBLIC COMPANY LIMITED.

RS PUBLIC COMPANY LIMITED.Retail

กรุงเทพมหานคร