โลโก้บริษัท Rosette Nebula Co.,Ltd

Full Stack Developer

Rosette Nebula Co.,Ltd - Entry-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

 Responsibilities : 

· Build enterprise-wide software solutions using HTML, CSS, React JavaScript, Typescript 

· Proven ability to design and implement robust and scalable systems 

· Own all aspects of product development 

· Act as responsible developer for assigned products 

· Maintain highest standards of excellence, never settle for the status quo 

· Deep dive into your users’ problems, find efficient solutions 

· Provide strong technical leadership, focus on continuous improvement 

Qualifications : 

· Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, electrical engineering, math, orscientific discipline or at least 1 year in software engineering or at least 6 years in software without a degree. 

· At least 2 years of experience developing across a full-stack: web server, database, and client-side/front-end. 

· At least 2 years of experience in web applications development. 

· Professional experience with multiple programming languages such as Java, Python. 

· Professional experience with standard front-end technologies: modern HTML, CSS, JavaScript (including JavaScript frameworks like Angular JS or React). 

· Proven ability to design and implement robust and scalable systems. 

· Deep understanding of web protocols. 

· Deep understanding of object oriented programming and design principles. 

· Deep understanding of testing, continuous integration, build deployment & continuous monitoring. 

· Experience optimizing applications for performance and scaling web applications. 

· Solid understanding of UI/UX design to provide intuitive applications. 

· Proficiency in building a full stack web application from the ground up, including low level web server operations. 

· Great creative and innovative problem-solving skills.

· Initiative and the ability to work independently and in a team. 

Contact

Rosette Nebula Co.,Ltd
เลขที่ 71 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

About Rosette Nebula Co.,Ltd

โลโก้บริษัท Rosette Nebula Co.,Ltd

Rosette Nebula Co.,LtdInformation Technology

FROSTLEAF Payroll Platform  MASSIVE COMPANY LIMITED  เป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ FROSTLEAF Payroll Platform  พัฒนาเพื่ออะไร ? "เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มปร

กรุงเทพมหานคร