โลโก้บริษัท Reeracoen Thailand

Mobile Developer (iOS 1, Android 1)

Reeracoen Thailand - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000

Business/Product: Lifestyle content

Location: BTS Sukhumvit line / WFO 1 day/week*

Key Highlight:

- Experience as Mobile Developer for 3 years up

- Good team player

--------------------------------------------

Responsibilities:

- พัฒนา application Android / iOS

- ออกแบบ UX/UI ของ Application

- แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ

- ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบและโปรแกรมให้ได้ตรงตาม Requirement

Requirements:

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

- Android Developer >> เขียนภาษา Java หรือ Kotlin ระดับดีมาก

- iOS Developer >> เขียนภาษา Swift ระดับดีมาก

- มีประสบการณ์พัฒนาระบบ Android Application ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(วท.บ.), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns.

- สามารถออกแบบหน้าตาของ application ตาม UX/UI ที่กำหนดมาได้ในทุก Device และทุกขนาดจอ

- มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง constraint layout ในการจัดการ UX/UI

- มีความคุ้นเคยกับการใช้ Libraries/Tools เช่น Alamofire, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และเข้าใจเรื่องการต่อ API รูปแบบ RESTful APIs,graphQL หรือเคยต่อ Socket IO (ถ้าเคยต่อ graphQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน

- มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นและกล้ายอมรับข้อผิดพลาด

--------------------------------------------

If you have matched experiences and you are interested in this position, please apply by sending your resume with the expected salary to siriporn.c@reeracoen.co.th. 

a month ago

Related Skills

#androiddeveloper#iosdeveloper#mobiledeveloper

Contact

Reeracoen Thailand
-

About Reeracoen Thailand

โลโก้บริษัท Reeracoen Thailand

Reeracoen ThailandHuman Resources

Reeracoen Thailand is professional recruitment firm in Thailand. We support your finding new jobs and career, opportunity by our consulting and much jobs. 

กรุงเทพมหานคร