โลโก้บริษัท ReadyPlanet Co., Ltd.

Programmer (ASP.NET, C#, VB.NET) - [Ad]

ReadyPlanet Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. พัฒนา/ แก้ไข / ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามแผนงานที่วางไว้

2. พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ

3. ค้นคว้าและออกแบบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

4. แก้ไขพัฒนาปรับปรุงระบบและรายงานผลตามผู้ใช้งานร้องขอ

5. พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

6. ทดสอบฟังก์ชั่นและการทำงานของระบบที่ได้พัฒนาและสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบ

7. รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

คุณสมบัติ :

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี Programmer 

3. มีความรู้พื้นฐานพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#, ASP.NET Web Form or MVC, PHP

4. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คำสั่ง SQL Command, Stored Procedure (MSSQL, MySQL)

5. มีความรู้พื้นฐานการใช้ภาษา HTML, CSS, Java Script, JQuery, Bootstrap

6. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ OOP และ MVC

7. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์ผ่าน Web Service or API (JSON & XML)

8. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Responsive

คุณสมบัติอื่น (ถ้ามี):

1. สามารถใช้โปรแกรม MS Visual Studio, MS SQL Server

2. เข้าใจเรื่อง OS (Windows, Linux), ระบบ Network, Web Hosting, Cloud Computing

3. ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ

4. มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา

5. มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน

6. พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

Related Skills

#asp.net#c#vb.net

Contact

ReadyPlanet Co., Ltd.
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

About ReadyPlanet Co., Ltd.

โลโก้บริษัท ReadyPlanet Co., Ltd.

ReadyPlanet Co., Ltd.Information Technology

เรดดี้แพลนเน็ต ผู้นำด้านการตลาดดิจิทัลแบบเน้นผลลัพธ์ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่บนโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ธุรกิจไทย ให้สามารถประสบความสำเร็จทั้งในตลาด และโลกดิจิทัล ปัจจุบัน เรดดี้แพลนเน็ต

กรุงเทพมหานคร