โลโก้บริษัท ReadyPlanet Co., Ltd.

ReadyPlanet Co., Ltd.

Information Technology

เรดดี้แพลนเน็ต

ผู้นำด้านการตลาดดิจิทัลแบบเน้นผลลัพธ์ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่บนโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ธุรกิจไทย ให้สามารถประสบความสำเร็จทั้งในตลาด และโลกดิจิทัล

ปัจจุบัน เรดดี้แพลนเน็ต ประกอบด้วยบริษัทในเครือ คือ e-Travel Marketing และ Webnatics เพื่อเพิ่มบริการให้ครอบคลุมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

Contact

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400