โลโก้บริษัท RadarSofthouse Company Limited

Senior Umbraco Developer (.NET Programmer) - [Ad]

RadarSofthouse Company Limited - Senior-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿20,000-฿50,000

บริษัทเรดาร์ ซอฟท์เฮาส์ เชียงใหม่มองหาผู้สมัครงานในตำแหน่ง Senior Umbraco Developer (.NET Programmer) ที่มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5ปีในการทำงานกับระบบ Umbraco 

รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม  

· สัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้คล่องแคล่ว สำหรับชาวต่างชาติควรมีวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (work permit) ถูกต้องตามกฎหมาย 

· การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

· ต้องมีความรู้ในระบบ Umbraco เป็นอย่างดี 

· ต้องมีประสบการณ์และการทำงานเกี่ยวกับ NET, Razor, MVC, Visual Studio, MSSQL ได้เป็นอย่างดี 

· ควรมีประสบการณ์ในส่วนของ Front end Developer เช่น Javascript Frameworks, JQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap, Node.js, React, Angular  

· มีประสบการณ์ในการใช้งาน IIS 

· สามารถใช้เครื่องมือการทำงานได้เป็นอย่างดี 

· สามารถใช้ Waterfall or Agile project models and tools ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

· สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งงานได้ภายในกำหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

· สามารถนำเสนอไอเดียงานใหม่ ๆ หรือสามารถแก้ไขงานเพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็ปช้อปปิ้งหรือเว็บไซต์ 

· สามารถใช้ framework ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

· ดูแลการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบของธุรกิจบริษัท 

· ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนที่จะส่งต่อไปยังทีมทดสอบของบริษัท 

· รายงานผลการทำงานและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในแผนการทำงานของ PM 

· ทำงานร่วมกับ Project Management ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานในแต่ละครั้งนั้นตรงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

ความสามารถด้านภาษา

· สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

เงินเดือน

· ตามความสามารถและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้ 

วันที่เริ่มงาน

· เริ่มงานได้ทันที 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เขียนอีเมล์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงานตำแหน่งนี้ส่งมาที่ jb@radarsofthouse.dk ติดต่อคุณ Jesper Brondum Pedersen(ภาษาอังกฤษ) หรือ m@radarsofthouse.dk ติดต่อคุณ เอ็ม(ภาษาไทย)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radarsofthouse seeks a Senior Umbraco Developer (.NET Programmer)with at least 3-5 years of experience developing web sites and/or web shops in Umbraco. 

 

Detailed requirements of the applicant:

· Thai nationality, or expat with fluent English. Business visa and work permit will be provided for qualified expat applicants. 

· Minimum Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer, Software Engineer or related education

· Must have expert knowledge of Umbraco  

· Must have a good understanding and experience with .NET, Razor, MVC, Visual Studio, MSSQL 

· Front end experience should be at a minimum fx.  

o Javascript Frameworks, JQuery 

o HTML5, CSS3, Bootstrap 

o Node.js, React, Angular or similar  

  • Fair experience with IIS 

· Familiar with source code control tools  

· Project team work using Waterfall or Agile project models and tools  

· Ensuring quality of code and delivery  

· Bachelor/Masters degree in Computer Science or similar 

 

Responsibilities

  • Team based programming of new killer solutions for our clients in Europe mostly web sites and web shops 
  • Using modern frameworks to the fullest to optimize client solutions 
  • Working efficient with the business in mind 
  • Testing your own work before delivering to Quality Assurance team 
  • Reporting and updating items in project management tools 
  • Cooperating with Project Management to ensure prescribed solutions match client requirements and expectations 

Language skills

English:speaking, reading and writing 

Salary 

According to qualifications and negotiable. 

Start

ASAP 

More information

Please write to COO Jesper Brondum Pedersen on jb@radarsofthouse.dk for any further information. 

 

10 months ago

Related Skills

#c-sharp#css#dot-net#javascript#mssql

Contact

RadarSofthouse Company Limited
180/14 Moo 2, Yu Yen Rd, Tambon Chang Phueak, Chiang Mai, Chiang Mai 50300, Thailand

About RadarSofthouse Company Limited

โลโก้บริษัท RadarSofthouse Company Limited

RadarSofthouse Company LimitedInformation Technology

บริษัทเรดาร์ซอฟท์เฮาส์ เชียงใหม่ เป็นบริษัทที่ให้บริการการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟแวร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บช็อปปิ้ง เว็บไซต์ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลในองค์กร โดยให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในโซนของยุ

เชียงใหม่