โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

UX/UI Designer

Queue Q (thailand) Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

ลักษณะงาน

- ออกแบบ Interface สำหรับ Mobile Application และงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- คิด concepts และออกแบบ wireframes เพื่อนำไปต่อยอดเป็นงานออกแบบ โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานและสร้าง User Experience ที่ดี

- ทำการทดสอบการใช้งาน (Usability Test) ร่วมกับทีม 

- วิเคราะห์สถิติและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานออกแบบและพัฒนาการใช้งานระบบให้ดีขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้น

- ปริญญาตรี สาขาการออกแบบ, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการออกแบบ Mobile Application หรือ Website 2 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้าน UX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เปลี่ยนไอเดียไปสู่การออกแบบได้เป็นอย่างดี

- เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมสำหรับสร้าง User Interface และ Prototype

- สามารถเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

***กรุณาแนบ Portfolio ผลงานที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณเพื่อประกอบการพิจารณา*** 

ติดต่อ/สอบถาม

Tanatons@queq.me

083-821-7417 

a month ago

Related Skills

#graphic-design#ux-ui

Contact

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Queue Q (thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่

กรุงเทพมหานคร