โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

System Analyst

Queue Q (thailand) Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿85,000

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ ศึกษา รวบรวม Business Requirement เพื่อนำไปออกแบบ Software ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- เข้าใจการทำงาน Mobile Application, Android Platform, iOS Platform, Website, Database และเทคโนโลยีใหม่

- สามารถจัดทำเอกสารอธิบายหลักการการทำงาน ของ Application ตามRequirement ของลูกค้าได้

- สามารถอธิบายและวิเคราะห์หลักการการทำงานระบบให้กับ ทีมพัฒนา ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ Software และ Application ได้

- ทำงานร่วมกับทีม Programmer, Tester, Designer

- มีความเข้าใจ Database และสามารถแนะนำทีมในการพัฒนาได้

- มีความเข้าใจ Workflow ของ Application และสามารถแนะนำทีมในการพัฒนาได้

- ติดตามปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหา ของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในโครงการ

- จัดทำเอกสารอธิบายโครงการ ให้ลูกค้าเข้าใจได้

- ดำเนินโครงการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา แนะนำทีมพัฒนาให้ดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น

- จัดทำเอกสารนำเสนอ และเอกสารประกอบในแต่ละโปรเจคงาน ตามมาตรฐาน ISO29110

- เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้ได้มาตรฐาน ISO27001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถสื่อสารได้ดีทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ Android, iOS, Web, Server
  5. สามารถเข้าใจการทำงานของระบบต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างรวดเร็ว
  6. มีความละเอียดรอบคอบ อดทน
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใหม่
  8. ชอบติดตามเทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจด้านไอที
  9. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา information technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  10. สามารถเดินทางได้ทั้งในและนอก กรุงเทพฯ 
a month ago

Contact

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Queue Q (thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่

กรุงเทพมหานคร