โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Software Tester

Queue Q (thailand) Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿17,000-฿30,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

- ทดสอบระบบการทำงาน Mobile Application บน Android Platform, iOS Platform, Website 

- ประสานงานกับลูกค้า ในส่วนของผลการทดสอบ 

- ตอบคำถาม วิธีการใช้งานของ Application 

- จัดทำเอกสาร Test Case, Test Result, User Manual, Test Scenario, Functional Spec 

- ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับ Requirement 

- ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ 

- จัดทำเอกสารนำเสนอ และเอกสารประกอบในแต่ละโปรเจคงาน 

คุณสมบัติ 

- เพศ: ชาย, หญิง 

- อายุ: 20 ปีขึ้นไป 

- ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป หรือมีการฝึกงานมาทางด้านสายงานนี้

- สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 

- สามารถเข้าใจการทำงานของระบบต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว 

- มีความละเอียดรอบคอบ อดทน 

- มีความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใหม่ 

- ชอบค้นหาข้อผิดพลาดของระบบ 

- ชอบติดตามเทคโนโลยีและมีความรู้ความเข้าใจด้านไอที 

- สามารถเดินทางได้ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Hr@queq.me

Tanatons@queq.me

083-821-7417 

a month ago

Contact

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Queue Q (thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่

กรุงเทพมหานคร