โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

.NET Programmer

Queue Q (thailand) Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿23,000-฿40,000

ลักษณะงาน 

  • เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
  • เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของ Mobile Application 

คุณสมบัติเบื้องต้น 

  • ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
  • ชำนาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, JavaScript, JQuery Library, MVC, SQL Server 
  • มีทักษะเกี่ยวกับ Html, XML, CSS 
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Web Service แบบ Json ได้ 
  • ชำนาญการทำงานบน MSSQL Server 
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมแบบ 3-Tier Architecture 
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Hr@queq.me

Tanatons@queq.me

083-821-7417  

a month ago

Contact

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Queue Q (thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่

กรุงเทพมหานคร