โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

.Net Developer

Queue Q (thailand) Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

ลักษณะงาน

• เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

• เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของ Mobile Application

คุณสมบัติเบื้องต้น

• ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ชำนาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, JavaScript, JQuery Library, MVC, SQL Server

• มีทักษะเกี่ยวกับ Html, XML, CSS

• มีความรู้เกี่ยวกับ Web Service แบบ Json ได้

• ชำนาญการทำงานบน MSSQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมแบบ 3-Tier Architecture

• สามารถทำงานเป็นทีมได้

• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

ติดต่อ/ส่งผลงาน

Tanatons@queq.me

25 days ago

Related Skills

#c-sharp#javascript#json#sql-server

Contact

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Queue Q (thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่

กรุงเทพมหานคร