โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

.Net Developer

Queue Q (thailand) Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿22,000-฿50,000

เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของ Mobile Application

คุณสมบัติผู้สมัคร 

-ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ชำนาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, python

-มีทักษะเกี่ยวกับ Html, XML, CSS

-มีความรู้เกี่ยวกับ Web Service แบบ Json ได้

-ชำนาญการทำงานบน MSSQL Server

-มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมแบบ 3-Tier Architecture 

7 months ago

Related Skills

#c#c++#c-sharp#mobile-application

Contact

Queue Q (thailand) Co., Ltd.
630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About Queue Q (thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่

กรุงเทพมหานคร