โลโก้บริษัท Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Queue Q (thailand) Co., Ltd.

Information Technology

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์บนมือถือในชื่อ QueQ ซึ่งเป็นบริการในด้านการจัดการคิว การทำโปรโมชั่นกับร้านอาหารรวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ<br><br><center><img src=/img/logopicmap/pic/216803_pic_201712131558.gif alt="Queue Q (thailand) Co., Ltd." title="Queue Q (thailand) Co., Ltd."></center>

    Contact

    630/1 อาคารศิริชัย ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    Queue Q (thailand) Co., Ltd. jobs

    3 results