โลโก้บริษัท QA Hive Co.,Ltd

QA Hive Co.,Ltd

Information Technology

QA Hive ให้บริการทดสอบระบบของลูกค้าด้วย Automated Testing ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ eCommerce, ธุรกิจประกัน, การเงิน ซึ่ง ทีม QA เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการควบคุมคุณภาพ Software ของลูกค้า 

Business Philosophy:ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา- งานของเราช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพให้กับงานของลูกค้า ด้วยการตรวจสอบที่ครบถ้วน อีกทั้งช่วยลดภาระการทำงานในแต่ละวันได้จริง- พนักงานซื่อสัตย์ จริงใจต่อตัวเองและผู้อื่น เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน- พนักงานทุกคนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อทำให้สามารถพัฒนางานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า 

Contact

แบริ่ง 64/1, สำโรงเหนือ, สมุทรปราการ 10270, ประเทศไทย