โลโก้บริษัท QA Hive CO., Ltd.

QA Hive CO., Ltd.

Information Technology

QA Hive ให้บริการทดสอบระบบของลูกค้าด้วย Automated testing ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ eCommerce, ธุรกิจประกัน การเงินซึ่งทีม QA เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการควบคุมคุณภาพ Software ของลูกค้า

Business Philosophy:

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา

- งานของเราช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพให้กับงานของลูกค้า ด้วยการตรวจสอบที่ครบถ้วน อีกทั้งช่วยลดภาระการทำงานในแต่ละวันได้จริง

-พนักงานซื่อสัตย์ จริงใจต่อตัวเองและผู้อื่น เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

-พนักงานทุกคนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อทำให้สามารถพัฒนางานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า 

    Contact

    บริษัท QA Hive จำกัด เลขที่ 99/11 ซอยแบริ่ง 6421 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

    QA Hive CO., Ltd. jobs

    0 results