โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

UX Designer

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

Responsibilities: 

ออกแบบ UX สร้าง wireframes หรือ mockups ที่ใช้งานง่าย (intuitive, user-friendly) 

มองเห็นปัญหาการใช้งานและหาทางแก้แบบเป็นระบบ 

ออกแบบ UX และสามารถวางแนวทางทดสอบได้ (E.g. AB testing) 

สามารถนำ feedback มาแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงานได้ 

ประสานงานกับหลากหลายกลุ่มงาน เช่น product owners,developers, marketing หรือ executives 

ทำงานร่วมกับ UI designers ได้ดี 

Requirements: 

มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ UX อย่างน้อย 2 ปี 

จบการศึกษาจากสายงานที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ software ที่เกี่ยวข้องกับ UX, prototyping เช่น Sketch หรือ Balsamiq

มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ UXและสามารถให้เหตุผลรองรับชิ้นงานได้ 

ชอบการทำงานเป็นทีม เปิดรับความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้อื่นได้ 

มีพื้นฐานทางด้าน HTML/CSS และ Javascript (optional)

Benefits

Flexible working hours 

Five-day work week 

Medical insurance 

Common Room Space Working Space

Snack Bar Game and Entertainment Corner 

iMac/Macbook 

10 months ago

Related Skills

#css#html#java#sketch#ux-ui

Contact

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED
408/84 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

PUNPROMOTION COMPANY LIMITEDMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร