โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

Mobile Developer (React Native)

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

 Responsibilities:  

- ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบ Mobile Application

- มีทักษะ React Native,React JS, Javascript

- ออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform 

Requirements:

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 

- การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

- มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรมมิ่งอย่างน้อย 1 ภาษา 

- มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดีละเอียดรอบคอบ 

- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 

- สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก

Benefits

Flexible working hours 

Five-day work week 

Medical insurance 

Common Room Space 

Working Space

Snack Bar

Game and Entertainment Corner 

iMac/Macbook 

8 months ago

Related Skills

#mobile-application#nodejs#php#react#react-native

Contact

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED
408/84 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

PUNPROMOTION COMPANY LIMITEDMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร