โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

Full-Stack Developer

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

 รายละเอียดของงาน 

- ทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนาเว็บไซต์ Punpro.com 

- สามารถเขียนภาษา React, PHP Laravel,NodeJS ได้เป็นอย่างดี 

- สามารถออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน CloudPlatform 

 

คุณสมบัติ 

- มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาซอฟแวร์หรือเว็บไซต์ 2 ปี 

- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี 

- การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดีละเอียดรอบคอบ 

- มีความรับผิดชอบสูงสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 

- สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก  

a month ago

Related Skills

#fullstack#laravel#nodejs#react

Contact

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED
408/84 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

PUNPROMOTION COMPANY LIMITEDMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร