โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

Backend Developer

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

รายละเอียดงาน

· ทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนาเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันปันโปร 

· มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี 

· สามารถเขียนภาษา PHP Laravel, NodeJS ได้เป็นอย่างดี 

· สามารถใช้งาน Database MongoDB, MySQL,Redis, Elasticsearch ได้ 

· ออกแบบ Schema ได้ และมีความเข้าใจในการทำ API เป็นอย่างดี 

· สามารถออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform 

คุณสมบัติ

· การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

· มีประสบการณ์ทำงานด้าน Backend ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 

· มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี สามารถคิดเชิงระบบได้ 

· มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ 

· มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 

· สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก  

2 months ago

Related Skills

#laravel#mongodb#mysql#nodejs#redis

Contact

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED
408/84 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

PUNPROMOTION COMPANY LIMITEDMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร