โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

Account Executive

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

ความรับผิดชอบและหน้าที่

 • หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 
 • สร้างยอดขาย อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนได้รับ 
 • ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าของบริษัท 
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์สถานการณ์และโปรโมชั่นคู่แข่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่อไป 
 • ประสานงานกับทีมทั้ง Internal และ External 
 • ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี 
 • มีทักษะการต่อรองที่ดี (Good Negotiation Skills) 
 • ขยัน คล่องแคล่ว กล้าคิดกล้าทำ ชอบความท้าทาย
 • และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • มีพื้นฐาน Excel คล่องแคล่ว หรือ Ms Office เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ไม่จำกัดเพศ
2 months ago

Related Skills

#ae#sale

Contact

PUNPROMOTION COMPANY LIMITED
408/84 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท PUNPROMOTION COMPANY LIMITED

PUNPROMOTION COMPANY LIMITEDMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร