โลโก้บริษัท PromptNow Company Limited

PromptNow Company Limited

Information Technology

PromptNow Company Limited established since 2003 and we provides service, consult and development in Software and Hardware in Thailand and CLMVT Market.  

We enrich the people’s lifestyle through innovative solutions and creative user experiences by provided Financial Technology, Mobile Banking, Customer DataPlatform, Robotic Platform, Automation and AI Platform and Decentralized Finance. 

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เราเป็นผู้ให้บริการ ปรึกษา และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งในประเทศไทยและตลาด CLMVT เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

- การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 

- การรักษาฐานข้อมูลผู้บริโภค 

- การใช้งานเครื่องอัตโนมัติด้วยระบบ AI 

- การพัฒนาระบบการเงินสกุลดิจิตัล

สวัสดิการ

- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (WFH)

- ประกันกลุ่ม (IPD,OPD)

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- อื่นๆ อีกมากมาย ...

 

    Contact

    333 Lao Peng Ngun Tower 16th Floor, Soi Choerpoung,Vibhavadee Rd, Chatujak,Bangkok 10900