โลโก้บริษัท Professional Service Provider Co., Ltd.

ReactJS, Golang, Flutter Developer

Professional Service Provider Co., Ltd. - Entry-Level, Contract - ปากเกร็ด นนทบุรี
ต่อรองเงินเดือนได้

Job Description

- Develop accurate and efficient programs as per direct supervisor instruction or project requirement by utilizing current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements.- Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs.- Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system.- Build software and deploy in UIS/SIT/UAT environment- Working alongside with other project team members on different layers of the infrastructure with a certain level of supervision. 

Job Qualification

- Develop accurate and efficient programs as per direct supervisor instruction or project requirement by utilizing current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements.- Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs.- Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system.- Build software and deploy in UIS/SIT/UAT environment- Working alongside with other project team members on different layers of the infrastructure with a certain level of supervision.

a month ago

Related Skills

#flutter#go#golang#react

Contact

Professional Service Provider Co., Ltd.
10th Fl พี.บี.ทาวเวอร์ 1000/38 ถ. สุขุมวิท 71 North Klongtan เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

About Professional Service Provider Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Professional Service Provider Co., Ltd.

Professional Service Provider Co., Ltd.Information Technology

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสโพรไวเดอร์ จำกัด ( Professional Service Provider Co., Ltd.) หรือ PSP ธุรกิจให้บริการวางระบบเครือข่าย (Network Infrastructure Implementation), พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ (Busi

กรุงเทพมหานคร