โลโก้บริษัท Professional Service Provider Co., Ltd.

Professional Service Provider Co., Ltd.

Information Technology

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสโพรไวเดอร์ จำกัด ( Professional Service Provider Co., Ltd.) หรือ PSP ธุรกิจให้บริการวางระบบเครือข่าย (Network Infrastructure Implementation), พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ (Business Software Development), บริการ Outsourcing โดยการนำเสนอ Solution แบบครบวงจรทั้งในส่วนของการให้บริการและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

Contact

10th Fl พี.บี.ทาวเวอร์ 1000/38 ถ. สุขุมวิท 71 North Klongtan เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Professional Service Provider Co., Ltd. jobs

0 results