โลโก้บริษัท Professional One. Co., Ltd.

Java Developer

Professional One. Co., Ltd. - Entry-Level, Contract - หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿70,000

Responsibilities:

Develop accurate and efficient programs

Maintain current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements

Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs

Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system

Build software and deploy to UIS/SIT/UAT environment

Working alongside other engineers and developers working on different layers of the infrastructure.

Having commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and the creation of quality products is essential.

Qualifications:

Minimum 2 years experience in Java&web application development

Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields. 

Technical kill: HTML5, Web-Service, JSON, Javascript, AJAX, Angular-JS, J2EE / JEE experience, Angular, Spring, Strut, Hibernate, Windows/Linux, SQL, MySQL, MariaDB, MariaDB, Oracle

Good knowledge in Knowledge in Java/web development, Knowledge of XML, JSON, Framework, database and OOP concept.

Good attitude, problem solving and communication skill, enjoy facing new challenges

Fast learning and can work as a team

Having Business Banking Skill or/and Excellent in English Communication Reading, Writing and Listening is advantage

11 days ago

Contact

Professional One. Co., Ltd.
บจก.โปรเฟสชันแนลวัน เลขที่ 388 ชั้น 17 (อาคาร IBM) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

About Professional One. Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Professional One. Co., Ltd.

Professional One. Co., Ltd.Information Technology

โปรเฟสชันแนลวันเชี่ยวชาญการให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการบริหารบุคคลหรือ HR Outsource มากกว่า 30 ปี เราเริ่มต้นจากการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและเริ่มเอาท์ซอร์สบุคคลด้านไอทีเมื่อบริษัทชั้นน

กรุงเทพมหานคร