โลโก้บริษัท PROFASCINO CO.,LTD

Web Developer/ นักพัฒนาเว็บไซต์

PROFASCINO CO.,LTD - Senior-Level, Full time - บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

1. ทำเว็บไซตของบริษัท์ **มีพื้นฐาน PHP, HTML, CSS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Update ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3. พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine

4. กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

5. สร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูล

6. สื่อสารและอธิบาย โครงสร้างและการทำ SEO ให้ทีมเข้าใจ

7. วิเคราะห์คำค้น และนำมาปรับเป็นแผนงาน

8. ทำงานใกล้ชิดกับ Marketing Online

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย/หญิง

2. อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          - ทำเว็บไซต์ด้วย wordpress

          - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงาน SEO และ มีผลงานการทำ SEO

          - มีทักษะในการปรับ on-page และ off-page ได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้ด้าน

         - Google Analytics

         - AdWords

3 months ago

Contact

PROFASCINO CO.,LTD
สำนักงานอรุณอมรินทร์ เลขที่ 979 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

About PROFASCINO CO.,LTD

โลโก้บริษัท PROFASCINO CO.,LTD

PROFASCINO CO.,LTDHealthcare

เราเป็นผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามา

กรุงเทพมหานคร