โลโก้บริษัท Priceza Co., Ltd.

Media Sales/ Digital sales & online marketing

Priceza Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000
 • นัดหมายและประชุมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
 • สำรวจตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
 • นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์สำหรับเข้าถึงลูกค้าใหม่ ในฐานะของ Key Account
 • ดูแลความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการต่ออายุของลูกค้า 
 • บันทึกข้อมูลการขาย ยอดขาย ข้อมูลการเก็บเงินจากทางลูกค้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับงาน
 • ดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพีงพอใจจากการขายสินค้า

Qualifications:

 • มีประะสบการณ์ด้านการขายแบบ B2B อย่างน้อย 2 ปี หรือมีทักษะการปิดขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถจัดทำรายงาน และจัดทำแผนนำเสนอให้ลูกค้าได้ 
 • ทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • 😎 หากเคยขายสื่อโฆษณามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
a month ago

Related Skills

#digital-marketing#logical-thinking#selling

Contact

Priceza Co., Ltd.
Priceza Company Limited 126/101 ThaiSri Tower, 26th Floor, Krungthonburi Road, Banglampoolang, Khlong San, Bangkok Thailand 10600 (ThaiSri Tower is closed to BTS Krung Thon Buri Station – Exit 2) Website: www.priceza.com

About Priceza Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Priceza Co., Ltd.

Priceza Co., Ltd.Advertising

About Priceza Co., Ltd.  (Pricezagroup.com) Our vision is to empower consumers to make smarter shopping decision anywhere anytime. We are building an ecosystem where consumers are empowered by informa

กรุงเทพมหานคร