โลโก้บริษัท PRANEAT Co.,Ltd.

Web Front-End Developer

PRANEAT Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

Web Front-End Developer

คุณสมบัติ

หน้าที่

 • พัฒนา Web Application ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยคำนึงถึงคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานเป็นสำคัญ

พื้นฐาน

 • สามารถเขียน SPA (Single Page Application) ด้วย ReactJS
 • ถนัด Javascript (ES6/ES2015 ขึ้นไป) เหมือนภาษาแม่ หรือถ้าได้ Typescript ด้วยจะดีมาก
 • สามารถตัด HTML/CSS ได้สวยงาม
  • มีความเข้าใจเรื่องการทำ Responsive Website
  • รู้จักและเข้าใจ CSS layout module อย่าง Flexbox, Grid Layout
  • ด้วย framework อย่าง Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Bulma อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • เข้าใจหลักการทำงานที่สำคัญของ Framework อย่างเช่น Lifecycle, State Management
 • คุ้นเคยกับการติดต่อ Web Service อย่าง RESTful หรือ GraphQL
 • ใช้ Git เป็นเครื่องมือสำหรับ Version Control ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม
 • มี Critical Thinking คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย หนักบ้าง เบาบ้าง ยืดหยุ่นได้
 • มีความกระหายที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอ (จากคุณสมบัติข้างบน กี่ข้อก็มีน้ำหนักไม่เท่าเรื่องนี้)

ถ้ามีจะบวกจิตพิสัย

 • คุ้นเคยกับ State Management อย่าง Redux, MobX
 • คุ้นเคยกับ Functional Programming, สามารถแยกแยะ Higher-order functions กับ First-class functions
 • รู้จัก Fundamental อย่าง Clean Code, S.O.L.I.D. Principle
 • มีความกระหายที่จะนำ Design Pattern มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ได้รับ
 • ใช้ TDD (Test-Driven Development), Automate Testing สำหรับงาน Scale ใหญ่ที่ต้องการความแม่นยำ
 • ใช้ Agile Approach อย่างเช่น Scrum เป็น Framework ในการทำงาน
 • มีความสนใจเรื่อง UX/UI สามารถแนะนำ Designer หรือแม้แต่ Team Leader ให้คล้อยตามได้
 • ชอบเร่รอนตามงาน Meetup, เรียน Course Online ผ่าน Coursera, Udemy
 • ใช่แล้วละ เรากำลังตามหาคุณอยู่!!!

ประสบการณ์

 • 1 ปีขึ้นไป ผ่านประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริง
 • เด็กจบใหม่ไฟแรง อยากเรียนรู้ เราก็รับ 

 เรามี

 • Bonus
 • Parties every month
 • Snacks at work
 • Group Insurance
 • Near BTS nana (ก็ถึงออฟฟิตหละ ไม่ต้องต่อพี่วินนะเออ)  
3 months ago

Related Skills

#css#html#javascript#reactjs#typescript

Contact

PRANEAT Co.,Ltd.
บริษัท ประณีต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 140 อาคารวัน แปบซิฟิค ถ.สุขุมวิท ชั้น10 ห้องเลขที่ 1005-1006 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กทม.10110

About PRANEAT Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท PRANEAT Co.,Ltd.

PRANEAT Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท ประณีต digital production house ไทย ที่มีสาขาย่อยที่ญี่ปุ่น เราอยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกม Social Network, Mobile Application, Web Application,งานโฆษณาออนไลน์ต่างๆ และ Line Sticker 

กรุงเทพมหานคร